REFLECTION

Objekty Reflection jsou založeny na našem vnímání okolí, sebe sama i ostatních. Balancují na hraně mezi užitým předmětem a volným uměleckým objektem. Při pohledu na postupně gradující deformaci a destrukci nejen skla, které tvoří celý objem a určuje tvar, ale i při pohledu na náš odraz v zrcadle, si máme uvědomovat podstatu každého detailu i toho kdo jsme.

2023 / spékané skleněné perličky / 280x110 mm